Kosten en voorwaarden

Deelname aan deze reis kost € 495 exclusief BTW.

De kosten zijn een bijdrage voor het algemene programma en maaltijden die onderdeel zijn van het programma en exclusieve toegang tot het netwerkbijeenkomst aangeboden door de organisatie van de Hannover Messe in samenwerking met de IMTS. De deelname fee geldt per bedrijf voor deelname van één persoon.

Voor deelname van een tweede persoon van hetzelfde bedrijf betaalt u € 250 exclusief BTW. 

Uw reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten voor ESTA zijn voor eigen rekening.

LET OP: u dient zelf zorg te dragen voor uw gratis registratie voor toegang tot de IMTS beurs, klik hier om u online te registreren.

Algemene voorwaarden

  1. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld.
  2. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de deelnemer hierover een bevestiging heeft ontvangen.
  3. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen die na de vermelde sluitingsdatum zijn aangemeld te weigeren.
  4. De organisatie behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst, waarbij wij ons het recht voorbehouden om aanmeldingen te weigeren, indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de deelnemer, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
  5. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te annuleren indien er sprake is van het niet op tijd aanleveren van de benodigde informatie ten behoeve van een goed verloop van de organisatie, te denken valt onder meer aan volledig ingevulde intakeformulieren.
  6. Annulering is kosteloos mogelijk tot 20 dagen voor vertrek. Hierna worden kosten in rekening gebracht.
  7. Als in individuele gevallen de organisatie tot de conclusie komt dat bij de omschreven doelstellingen geen match kan worden gevonden, dan wordt de deelnemer hierover geïnformeerd en kan de deelnemer indien gewenst kosteloos annuleren.
  8. Factuur voor deelname aan de ondernemersreis dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
  9. De deelnemer krijgt na afloop een evaluatieformulier toegestuurd en vult deze volledig mogelijk in.