Brabant Agro & Food ecosysteem Ondernemersreis naar Israël!

Beetje bij beetje gaat de wereld weer open. Waar we vorig jaar nog een webinar hebben georganiseerd gaan we dit jaar van 18 t/m 21 oktober weer fysiek naar Israël! In samenwerking met de Nederlandse ambassade en landbouwraad in Israël, organiseert de BOM een ondernemersreis naar het agro & food ecosysteem, met als thema’s precisielandbouw en eiwittransitie.

Waarom de thema's precisielandbouw en eiwittransitie? 
Het BOM-marktonderzoek "Kansen voor de Brabantse hightechindustrie in Israel" concludeert dat Israël bovengemiddeld innoveert in precisielandbouw en alternatieve eiwitbronnen. Tegelijkertijd is er behoefte aan internationale samenwerking en nieuwe kennis op het gebied van robotica in de landbouw, bodemverbetering en watermanagement. Israëlische ondernemers actief in de markt van alternatieve eiwitten zoeken partners voor hun Europese productie en distributie. Beide trends bieden kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstituten.

Brabantse bedrijven hebben een sterke reputatie in de toepassing van hightech en digitaliserings-technologie ten behoeve van precisielandbouw. Ook biedt het Brabantse agrofood ecosysteem strategische voordelen voor het aangaan van internationale innovatiesamenwerking, opzet van gezamenlijke test- en experimenteerlabs om vernieuwende producten, technologieën en verdienmodellen te ontwikkelen. Brabant vormt daarmee een logische partner voor Israël.

Waarom deelnemen?
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het agrofood en -technologie cluster krijgen de gelegenheid nader kennis te maken met het Israëlische agro & food ecosysteem om kansen te verkennen voor samenwerking. Deelnemers aan het Webinar agrotech Israël vorig jaar oktober, worden in staat gesteld de online opgedane contacten live op te volgen. Alsmede nieuwe bedrijven en kennisinstituten te ontmoeten en samenwerking op te zetten.

Het programma bestaat uit kennismaking met de Nederlandse ambassade en landbouwraad, een seminar over het agro ecosysteem Israël met gelegenheid tot pitchen door missiedeelnemers, bedrijfsbezoeken, één-op-één matchmaking en contacten me potentiële investeerders. Wij brengen je als deelnemer in direct contact met de relevante organisaties en bedrijven. Eerdere deelnemers aan missies geven aan dat deze werkwijze veel meerwaarde biedt.

Met onderstaande organisaties zijn we in gesprek om het programma verder vorm te geven.

Thema precisielandbouw: CropX Technologies, Netafim, Weizmann en Volcani Institute.
Thema eiwittransitie: InnovoPro, My Proteins, Strauss Group, Beyond Meat, Food Accelerator Program The Kitchen.

Ook wordt bekeken welke investeringsfondsen en kapitaalverstrekkers uitgenodigd kunnen worden.

 

*Dit marktonderzoek is gratis te downloaden op onze website.